Om företaget

Vuxenpedagogisk konsultation i Linköping AB bildades i februari 2016 som en plattform för att erbjuda konsultation inom det vuxenpedagogiska, och även det bredare utbildningsvetenskapliga, området. I den del av mitt arbete som professor i vuxenpedagogik, där jag genomför externa uppdrag (samverkansuppdraget), har jag mött efterfrågan på att uppdragen hanteras inom ramen för ett företag.

Jag som driver företaget heter Andreas Fejes. Jag jobbar till vardags vid Linköpings universitet där jag innehar Sveriges enda professur i vuxenpedagogik. I mitt arbete ansvarar jag för en forskningsmiljö med cirka 20 medarbetare som jobbar inom det vuxenpedagogiska området. Mer info om mig finns på min hemsida vid Linköpings universitet. https://liu.se/medarbetare/andfe74 

Jag är i grunden utbildad grundskollärare i SO, år 4-9, tillika historiker (magisterexamen i historia). Jag disputerade 2006 vid Linköpings universitet i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande, och 2008 blev jag docent vid samma lärosäte. Efter anställningar som universitetslektor och forskarassistent tillträdde jag i oktober 2012 professuren i vuxenpedagogik.

Jag har under alla år inom akademin lagt stor vikt vid universitetets samverkansuppdrag. Uppdraget har skett både inom ramen för min anställning men även som bisyssla i relation till det så kallade lärarundantaget, bestående av föreläsningar, workshops,  utvärderingar, och följeforskning. Men också i form av uppdrag som t.ex. styrelseuppdrag inom dåvarande myndigheten centrum för flexibelt lärande och som ledamot i skolhuvudmännens expertråd för skolutveckling. Därutöver har jag författat och varit redaktör för flertalet böcker inom det vuxenpedagogiska området.

Exempel på uppdragsgivare:

Myndigheter: Skolverket, Utbildningsdepartementet, Integrationsverket, Myndigheten för yrkeshögskolan, Centrum för flexibelt lärande, Vetenskapsrådet

Kommuner och regioner: Linköpings kommun, Stockholms stad, Göteborgsregionen, Eskilstuna Kommun, Sörmlandskommunerna, Söderhamns kommun, Lidköpings kommun, ÖSTSAM

Intresseorganisationer: Sveriges kommuner och landsting (SKL), LO, Arbetarrörelsens forskarnätverk, Friskolornas riksförbund, Föreningen vuxenutbildning i samverkan (VIS), Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL); Förbundet folkhögskollärarna

Folkbildningsorganisationer: Folkbildningsrådet, ABF, Folkuniversitetet, Bildningsförbundet Östergötland, Länsstudieförbundet Sörmland, Marieborgs Folkhögskola.

Utbildningsföretag: Prolympia

Svenska universitet och högskolor: Umeå universitet, Örebro universitet, Stockholms universitet, Högskolan i Jönköping (ENCELL), Göteborgs universitet, Högskolan i Gävle, Högskolan Väst, Lunds universitet, Mälardalens högskola, Malmö högskola, Högskolan i Borås; Uppsala universitet.

Utländska universitet och högskolor: Roskilde university (Denmark), Aalborg university (Denmark), University of Copenhagen (Denmark), Högskolan i Oslo och Akershus (Norway), Leuven University (Belgium), University of Malta (Malta), Monash University (Australia), University of New South Wales (Australia)

Internationellt: EU kommissionen, Forskningsråd i Österrike, Polen och Belgien

^
%d bloggers like this: