CV

Kvalifikationer

 • 2012(10) Professor i vuxenpedagogik
 • 2008(4) Docent i pedagogik
 • 2006(5) Doktor i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande
 • 2002(4) Magisterexamen i historia
 • 2002(4) Grundskollärarexamen SO 4-9

Anställningar

 • 2012(10)- Professor i vuxenpedagogik vid Linköpings universitet
 • 2007(2)-2012(9) Universitetslektor i pedagogik vid Linköpings universitet
 • 2010(1)-2011(12) Gästforskare vid Umeå universitet (20%)
 • 2007(1)-2011(6) Forskarassistent i pedagogik vid Linköpings universitet
 • 2006(7)-2006(12) Universitetsadjunkt vid Linköpings universitet
 • 2002(2)-2006(6) Doktorand i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande vid Linköpings universitet

Internationella uppdrag och erfarenheter i urval

 • 2020- Ordförande i den europeiska vuxenpedagogiska forskningsföreningen (European society for research on the education of adults, ESREA)
 • 2014-2019 Styrelsemedlem i den europeiska vuxenpedagogiska forskningsföreningen (European society for research on the education of adults, ESREA)
 • 2007-2012 Generalsekreterare för ESREA
 • Gästforskarvistelser vid universitet i Australien, Belgien, Estland, Kanada, Skottland, och USA (University of Technology Sydney; Leuven University; Tallin University; University of British Columbia; Glasgow University, Stirling University; University of Wisconsin-Madison)
 • Anordnat flera internationella vetenskapliga konferenser och symposier
 • Bedömningsuppdrag (bl.a. bedöma forskningsansökningar, examinera doktorsavhandlingar, peer-review av forskningsmiljöer) vid universitet och forskningsråd i Sverige (VR/Utbildningsvetenskapliga kommittén), Australien, Belgien, Danmark, Malta, Norge, Polen och Österrike).

Redaktörskap för vetenskapliga tidskrifter

Förtroendeuppdrag

Universitetsinterna uppdrag i urval

 • 2012- Ordförande för rådet för det nationella programmet för folkbildningsforskning, Mimer
 • 2012- Forskningsledare vid avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande (LiU/IBL)
 • 2013-2017 Prodekan med ansvar för forskning och forskarutbildning inom utbildningsvetenskap vid Linköpings universitet
 • 2013-2017 Ordförande i forskarutbildnings- och docentnämnden vid utbildningsvetenskap, Linköpings universitet
 • 2002-2006, samt 2012-2017 Medlem av styrelsen för utbildningsvetenskap, Linköpings universitet (Ersättare 2009-2011)
 • 2009 Ordförande i internationaliseringsnämnden vid utbildningsvetenskap, Linköpings universitet
 • 2002-2003 Styrelseordförande för Kårservice, Linköpings universitet
 • 2000-2001 Kårordförande för studentkåren vid filosofisk fakultet (StuFF), Linköpings universitet
 • 2000-2001 Medlem av universitetsstyrelsen vid Linköpings universitet
 • 2000 Medlem av styrelsen för filosofisk  fakultet vid Linköpings universitet

Andra förtroendeuppdrag i urval

 • 2003-2018 Ledamot av barn- och ungdomsnämnden, Linköpings kommun
 • 2002-2014 Ledamot av kommunfullmäktige, Linköpings kommun (ersättare 2002-2006)
 • 2005-2008 Ledamot av styrelsen för nationellt centrum för flexibelt lärande