Bokkapitel

Bokkapitel

 • 96. Dahlstedt, M., & Fejes, A. (2021) Folkhemmet 2.0. I M. Dahlstedt & A. Fejes (red) Utbildning i migrationens tid: Viljor, organisering och villkor för inkludering. Lund: Studentlitteratur.
 • 95. Dahlstedt, M., & Fejes, A. (2021) Att skapa en framtid. I M. Dahlstedt & A. Fejes (red) Utbildning i migrationens tid: Viljor, organisering och villkor för inkludering. Lund: Studentlitteratur.
 • 94. Mesic, N., Dahlstedt, M., Fejes, A., & Nyström, S. (2021) Mobilisering av resurser. I M. Dahlstedt & A. Fejes (red) Utbildning i migrationens tid: Viljor, organisering och villkor för inkludering. Lund: Studentlitteratur.
 • 93. Fejes, A., & Dahlstedt, M. (2021) Platsens betydelse. I M. Dahlstedt & A. Fejes (red) Utbildning i migrationens tid: Viljor, organisering och villkor för inkludering. Lund: Studentlitteratur.
 • 92. Fejes, A., Aman, R., & Nyström, S. (2021) Folkbildningens särart. I M. Dahlstedt & A. Fejes (red) Utbildning i migrationens tid: Viljor, organisering och villkor för inkludering. Lund: Studentlitteratur.
 • 91. Dahlstedt, M., & Fejes, A. (2021) Inledning: Utbildning i migrationens tid. I M. Dahlstedt & A. Fejes (red) Utbildning i migrationens tid: Viljor, organisering och villkor för inkludering. Lund: Studentlitteratur.
 • 90. Henning Loeb, I. & Fejes, A. (i tryck) Om komvux och skolutveckling. I Å. Hirsch & A. Olin (red) Skolutveckling i teori och praktik. Stockholm: Gleerups.
 • 89. Fejes, A. (i tryck) Distansundervisning i en marknadsutsatt vuxenutbildning. I A. Fejes & M. Dahlstedt (red) Perspektiv på skolans problem: Vad säger forskningen? Lund: Studentlitteratur.
 • 88. Dahlstedt, M. & Fejes, A. (i tryck) Det svenska marknadsexperimentet. I A. Fejes & M. Dahlstedt (red) Perspektiv på skolans problem: Vad säger forskningen? Lund: Studentlitteratur.
 • 87. Dahlstedt, M. & Fejes, A. (i tryck) Språkkravens politik. I A. Fejes & M. Dahlstedt (red) Perspektiv på skolans problem: Vad säger forskningen? Lund: Studentlitteratur.
 • 86. Fejes, A., Dahlstedt, M. (i tryck) Behov av forskningsbaserad kunskap om skolan. I A. Fejes & M. Dahlstedt (red) Perspektiv på skolans problem: Vad säger forskningen? Lund: Studentlitteratur.
 • 85. Nylander, E., Rahm, L., & Fejes, A. (i tryck) Vem studerar på folkhögskola och varför? I P. Andersson, H. Colliander, & E-M Harlin (red) Om folkhögskolan: en särskild utbildningsform för vuxna. Lund: Studentlitteratur.
 • 84. Högberg, R., Fejes; A., & Mufic, J. (i tryck) Granskning och styrning av kommunal vuxenutbildning. I A. Fejes, S. Nyström & K. Muhrman (red) Om vuxenutbildning och vuxnas studier: En grundbok. Lund: Studentlitteratur.
 • 83. Fejes, A., Andersson, P., Holmkvis, D., & Muhrman, K. (i tryck) Komvux som marknad. I A. Fejes, S. Nyström & K. Muhrman (red) Om vuxenutbildning och vuxnas studier: En grundbok. Lund: Studentlitteratur.
 • 82. Fejes, A., Andersson, P., & Terning, M. (i tryck) Vad är komvux? I A. Fejes, S. Nyström & K. Muhrman (red) Om vuxenutbildning och vuxnas studier: En grundbok. Lund: Studentlitteratur.
 • 81. Fejes. A., Nyström, S., & Muhrman, K. (i tryck) om vuxnas studier. I A. Fejes, S. Nyström & K. Muhrman (red) Om vuxenutbildning och vuxnas studier: En grundbok. Lund: Studentlitteratur.
 • 80. Fejes, A., Nylander, E., & Salö, L. (2020) English as language of teaching and research. In M.E. David & M.J. Amey (eds) The SAGE Encyclopedia of Higher Education. London: Sage.
 • 79. Nylander, E., Österlund, L., & Fejes, A. (2020) The use of bibliometrics in adult education research. In. B. Grummel & F. Finnegan (eds) Doing critical and creative research in adult education: Case studies in methodology and theory (pp. 139-150). Brill: Leiden.
 • 78. Dahlstedt, M. & Fejes, A. (2019). Att organisera för inkludering: om språkintroduktionsprogram på gymnasieskola och folkhögskola. I M. Darvishpour & N. Månsson (red), Ensamkommandes upplevelser & professionellas erfarenheter. Stockholm: Liber.
 • 77. Fejes, A. Dahlstedt, M. (2019) Folkbildning för nyanlända. I K. Abrahamsson, L. Eriksson, M. Myrstener, L. Svensson & T. Persson (red) Folkbildning och forskning, årsbok 2019. Stockholm: Föreningen för folkbildningforskning, 85-97.
 • 76. Nylander, E., & Fejes, A. (2019) The Research Field of Adult Education and Learning: Widening the Field. In A. Fejes & E. Nylander, E. (eds.) Mapping out the research field of adult education and learning. Dordrecht: Springer, 229-234.
 • 75. Fejes, A., & Nylander, E. (2019) Adult Education and Learning: A pluralistic Research Field? In A. Fejes & E. Nylander, E. (eds.) Mapping out the research field of adult education and learning. Dordrecht: Springer, 119-137.
 • 74. Fejes, A., & Nylander, E. (2019) The Politics of Publications and Citations: A Cross Country Comparison. In A. Fejes & E. Nylander, E. (eds.) Mapping out the research field of adult education and learning. Dordrecht: Springer, 99-115.
 • 73. Larsson, S., Fejes, A., Österlund, L., & Nylander, E. (2019) Invisible Colleges in Research on Adult Learning: A Bibliometric Study on International Scholarly Recognition. In A. Fejes & E. Nylander, E. (eds.) Mapping out the research field of adult education and learning. Dordrecht: Springer, 73-97.
 • 72. Nylander, E., Österlund, L. & Fejes, A. (2019) Exploring the Adult Learning Research Field by Analysing Who Cites Whom. In A. Fejes & E. Nylander, E. (eds.) Mapping out the research field of adult education and learning. Dordrecht: Springer, 55-72.
 • 71. Fejes, A. & Nylander, E. (2019) Introduction: Mapping out the research field of adult education and learning. In A. Fejes & E. Nylander, E. (eds.) Mapping out the research field of adult education and learning. Dordrecht: Springer, 3-13. 
 • 70. Fejes, A. & Dahlstedt, M. (2019) Lessons from Sweden. In M. Dahlstedt & A. Fejes (eds.) Neoliberalism and market forces in education: Lessons from Sweden. London: Routledge, 231-234.
 • 69. Fejes, A. & Holmqvist, D. (2019 Procurement as a market in adult education. In M. Dahlstedt & A. Fejes (eds.) Neoliberalism and market forces in education: Lessons from Sweden. London: Routledge, 156-169.
 • 68. Dahlstedt, M. & Fejes, A. (2019) Fostering entrepreneurial citizens. In M. Dahlstedt & A. Fejes (eds.) Neoliberalism and market forces in education: Lessons from Sweden. London: Routledge, 108-122.64.
 • 67. Dahlstedt, M. & Fejes, A. (2019) Market forces in education in Sweden. In M. Dahlstedt & A. Fejes (eds.) Neoliberalism and market forces in education: Lessons from Sweden. London: Routledge, 1-12.
 • 66. Fejes, A. (2018) Om folkhögskolan, komvux och den individualistiska medborgaren. In: A-M. Laginder, E.- Önnesjö, I. Carlsson och E. Nylander (red) Folkhögskolan 150 år. Folkbildning och forskning, årsbok 2018. Stockholm: Föreningen för folkbildningsforskning, 344-360.
 • 65. Dahlstedt, M. & Fejes, A. (2018) Fritidsgården och utanförskapets resurser – viljan att förebilda. I M. Dahlstedt (red.) Förortsdrömmar: Ungdomar, utanförskap och viljan till inkludering. Linköping: Linköping University Electronic Press, 127-138.
 • 64. Fejes, A. & Dahlstedt, M. (2018) Skolan och framtiden. I: M. Dahlstedt & A. Fejes (red) Skolan, marknaden och framtiden. Lund: Studentlitteratur, 293-296
 • 63. Dahlstedt, M. & Fejes, A. (2018) Skolan och marknaden. I: M. Dahlstedt & A. Fejes (red) Skolan, marknaden och framtiden. Lund: Studentlitteratur, 15-31.
 • 62. Fejes, A. & Dahlstedt, M. (2018) Den entreprenörskapande skolan. I: M. Dahlstedt & A. Fejes (red) Skolan, marknaden och framtiden. Lund: Studentlitteratur, 131-149.
 • 61. Fejes, A. & Holmqvist, D. (2018) Komvux som marknad. I: M. Dahlstedt & A. Fejes (red) Skolan, marknaden och framtiden. Lund: Studentlitteratur, 71-91.
 • 60. Fejes, A. & Nylander, E. (2018) Adult Education Research: Publication strategies and collegial recognition. In M. Milana., S. Webb., J. Holford., R. Waller & P. Jarvis (eds) Palgrave international handbook of adult and lifelong education and learning. London: Palgrave Macmillan, 761-777.
 • 59. Fejes, A., Lindberg, V., & Wärvik G-B. (2017) Yrkesdidaktisk forskning in i framtiden. I: A. Fejes,. V. Lindberg & G-B. Wärvik (red). Yrkesdidaktikens mångfald. Stockholm: Lärarförlaget.
 • 58. Lindberg, V., Fejes, A., Wärvik, G-B. (2017) Introduktion. I A. Fejes., V. Lindberg & G-B Wärvik (red). Yrkesdidaktikens mångfald. Stockholm: Lärarförlaget.
 • 57. Wallin, J. & Fejes, A. (2017) Entreprenörskap i gymnasieskolans hantverksprogram. I: A. Fejes,. V. Lindberg & G-B. Wärvik (red). Yrkesdidaktikens mångfald. Stockholm: Lärarförlaget.
 • 56. Fejes, A. (2017) Är du fullärd lille vän? Biblioteken och det livslånga lärandet. I. E. Fichtelius, E. Enarson, K. Hansson, J. Klein & C. Persson (red) Den femte statsmakten: Bibliotekens roll för demokrati, utbildning, tillgänglighet och digitalisering. Stockholm: Kungliga biblioteket, nationell biblioteksstrategi, 291-315.
 • 55. Fejes, A. (2017) Förord: Om PISA, Foucault och denna bok. I T. Axelsson & J. Qvarsebo, Maktens skepnader och effekter: Maktanalys i Foucaults anda. Lund: Studentlitteratur, 7-11.
 • 54. Nicoll, K., Fejes, A., Olson, M., Dahlstedt, M., & Biesta, G. (2016) Opening discourses of citizenship education: A theorization with Foucault. In: S. Ball (Ed) Michel Foucault and Education Policy Analysis. London: Routledge.
 • 53. Fejes, A. (2016). Vuxenutbildningens utmaningar i migrationens tidevarv. In B. Kindenberg (ed) Flerspråkighet som resurs. Stockholm: Liber, 310-322.
 • 52. Fejes, A. & Nordvall, H. (2016) Vad händer med vuxenutbildningens medborgerliga och demokratiska funktion i marknadiseringens tidevarv? I Folkuniversitetet (red) Folkbildningens framtidsfrågor. Stockholm: Folkuniversitetet, 19-31.
 • 51. Fejes, A. (2016) Foucault, confession and education. In M. Peters (ed.) Encyclopedia of educational philosophy and theory. Springer Science.
  Doi: 10.1007/978-981-287-532-7_256-1
 • 50. Fejes, A. (2016) Vem ansvarar för den enskildes anställningsbarhet? In G. Sparrhof & A. Fejes (eds.), Anställningsbarhet. Lund: Studentlitteratur, 77-91.
 • 49. Fejes, A. & Sparrhoff, G. (2016) Anställningsbarhetens olika innebörder. In G. Sparrhof & A. Fejes (eds.), Anställningsbarhet: Perspektiv från utbildning och arbetsliv. Lund: Studentlitteratur, 11-21.
 • 48. Andersson, P., Fejes, A., & Sandberg, F. (2016) Introducing research on recognition of prior learning. In P. Andersson, A. Fejes, & F. Sandberg (eds.). Recognition of prior learning: Research from around the globe. London: Routledge.
 • 47. Fejes, A. & Andersson, P. (2015) Recognition of prior learning within elderly care work. In. S. Bohlinger, U. Haake, C. Helms Jörgensen, H. Toiviainen, & A. Wallo (Eds). Working and learning in times of uncertainty: Challenges to adult, professional and vocational education. Rotterdam: Sense Publishers, 145-156.
 • 46. Dahlstedt, M. & Fejes, A. (2015) In the name of freedom: Governmentality, cognitive behavioural therapy and the will to activate. In G. Hellesdatter Jacobsen (Ed.), Rights of children in the Nordic welfare states: Conceptual and empirical enquiries. Copenhagen: NSU Press, 51-71.
 • 45. Fejes, A. & Nordvall, H. (2014) Folkbildning och vuxenutbildning i skuggan av skolkrisen. I L. Stenberg (red) Skolan ut ur krisen: En forskningsantologi om framtidens utbildningspolitik. Stockholm: Tankesmedjan Tiden, 93-105.
 • 44. Fejes, A., & Nicoll, K. (2015) An emergence of confession in education. In: A. Fejes & K. Nicoll (eds.) Foucault and a politics of confession in education. London: Routledge.
 • 43. Fejes, A., & Dahlstedt, M. (2015) Living the present otherwise. In: A. Fejes & K. Nicoll (eds.) Foucault and a politics of confession in education. London: Routledge. 
 • 42. Fejes, A. (2014) Working with Foucault in research on the education and learning of adults. In M. Milana & J. Holford (eds) Adult education policy and the Euripean union: Theoretical and methodological issues. Rotterdam: Sense publishers, 109-123. 
 • 41. Dahlstedt, M. & Fejes, A. (2014) Viljan att samtala: Utbildning, deliberation och terapeutisk intervention. In T. Axelsson, J. Balldin & J. Qvarsebo (eds), Styrningskonst på utbildningsarenan: Upphöjda begrepp i svensk utbildningsdiskurs. Lund: Studentlitteratur, 21-39. 
 • 40. Fejes, A. (2014) Using or mobilizing Foucault? Choice remarks on eclecticism and trends in educational research. In A. Reid, P. Hart, & M. Peters (eds.) A companion to research in education. Dordrecht: Springer, 229-232.
 • 39. Fejes, A. (2014) Lifelong Learning and Employability. In. G. Zarifis & M. Gravani (Eds.) Challenging the ‘European area of lifelong learning’: A critical response. Dordrecht: Springer, 99-107. 
 • 38. Fejes, A. (2013) Discursus sobre la empleabilidad: creando un ciudadano. In A. Luzón & M. Torres (eds) Las políticas de formación profesional en España y en Europa: Perspectivas comparadas. Barcelona: Octaedro, 199-220.
 • 37. Fejes, A. (2013) Mot ett vidgat medborgarskapsbegrepp – en forskningsansats. I Årsbok om folkbildningsforskning 2012, 108-123.
 • 36. Fejes, A. (2013) Vuxenpedagogik som forskningsfält. In A. Fejes (ed.) Lärandets mångfald: Om vuxenpedagogik och folkbildning. Lund: Studentlitteratur, 19-34.
 • 35. Köpsén, S. & Fejes, A. (2013) Yrkeslärares identiteter. In A. Fejes (ed.) Lärandets mångfald: Om vuxenpedagogik och folkbildning. Lund: Studentlitteratur, 121-138.
 • 34. Fejes, A. (2013) Foucault, confession and reflective practices. In. M. Murphy (Ed.) Social Theory and Education Research: Understanding Foucault, Habermas, Bourdieu and Derrida. London: Routledge, 52-66
 • 33. Fejes, A. (2013) Confession, in-service training and reflective practices. In. M. Murphy (Ed) Social Theory and Education Research. Sage Publications. 
 • 32. Andersson, P. & Fejes, A. (2012) Mobility of knowledge as a recognition challenge – experiences from Sweden. In. S. Guo (Ed) Transnational migration and lifelong learning: Global Issues and Perspective. London: Routledge, 54-71. 
 • 31. Fejes, A. & Nicoll, K. (2012) Rhetorical activation of workers: A case study in Neo-liberal governance. In P. Hager, A. Lee & A. Reich. Practice, learning and change: Practice-theory perspectives on professional learning. Dordrecht: Springer, 167-181.
 • 30. Fejes, A. (2012) Knowledge at play: Positioning care workers as professionals through scientific rationality and caring dispositions. In A. Kamp & H. Hvid (Eds) Elderly care in transition – management, meaning and identity at work. A Scandinavian perspective. Copenhagen: Copenhagen business school press, 83-105.
 • 29. Fejes, A. (2011) Det bekännande samhället: Kunskap, styrning och formandet av den lärande vuxna. In Resultatdialog 2011. Vetenskapsrådets rapportserie 2011:7. Stockholm: Vetenskapsrådet, 33-38.
 • 28. Fejes, A. (2011) Policyetnografiska studier av styrningsrationaliteter: de lärande vuxna. In Vetenskapsrådet. Forskning pågår – utbildningssystem: Aktuell utbildningsvetenskaplig forskning med stöd från Vetenskapsrådet, p. 18-19.
 • 27. Andersson, P. & Fejes, A. (2011) Sweden: The developing Field of Validation Research. In J. Harris, M. Breier & C. Wihak (eds), Researching the Recognition of Prior Learning: International Perspectives. Leicester: NIACE, 228-247.
 • 26. Fejes, A., Salling Olesen, H. & Wildemeersch, D. (2011). European Journal for Research on the Education and Learning of Adults: A contribution to diversity in the European academic landscape. In M. Simons, M. Decuypere, J. Vlieghe & J. Masschelein (eds.) Curating the European University: Exposition and public debate. Studia Paedagocia. Leuven: Leuven University.
 • 25. Fejes, A. & Nicoll, K. (2010) Pròlog: Un llibre sobre Foucault i l’educació permanent. In A. Fejes & K. Nicoll (eds) Foucault i l’aprenentatge permanent: Governant el subjecte. Xàtiva: Denes Editorial, 25-33.
 • 24. Nicoll, K. & Fejes, A. (2010) Mobilitzant Foucault en els estudis de l’educació permanent. In A. Fejes & K. Nicoll (eds) Foucault i l’aprenentatge permanent: Governant el subjecte. Xàtiva: Denes Editorial, 37-59.
 • 23. Fejes, A. (2010) Historitzar l’alumne d’educació permanent: Governmentalitat i govern neoliberal. In A. Fejes & K. Nicoll (eds) Foucault i l’aprenentatge permanent: Governant el subjecte. Xàtiva: Denes Editorial, 147-162.
 • 22. Fejes, A. & Nicoll, K. (2010) Prólogo: Un libro sobre Foucault y la educación permanente. In: A. Fejes & K. Nicoll (eds) Foucault y el aprendizaje permanente: Gobernando el sujeto. Xàtiva: Ediciones del CREC, 23-30.
 • 21. Nicoll, K. & Fejes, A. (2010) Movilizando a Foucault en los estudios de la educación permanente. In: A. Fejes & K. Nicoll (eds) Foucault y el aprendizaje permanente: Gobernando el sujeto. Xàtiva: Ediciones del CREC, 33-56.
 • 20. Fejes, A. (2010) Historizar el alumno de educación permanente: Gubernamentalidad y gobierno neoliberal. In: A. Fejes & K. Nicoll (eds) Foucault y el aprendizaje permanente: Gobernando el sujeto. Xàtiva: Ediciones del CREC, 147-162.
 • 19. Fejes, A. (2009) Fabricating the lifelong learner in an age of neo-liberalism, in: M. Simons, M. Olssen & M. Peters (eds) Re-reading education policies: A handbook studying the policy agenda of the 21st Century (Sense Publisher), 375-388.
 • 18. Fejes, A. (2009) Active democratic citizenship and lifelong learning: A governmentality analysis. In M. Bron Jr, P. Guimarães, R. Vieira de Castro (eds), The State, Civil Society and the Citizen: Exploring Relationships in the Field of Adult Education in Europe. Frankfurt am Main: Peter Lang, 79-95
 • 17. Fejes, A. (2009) Fabricating the European Citizen, in: M. Peters, A.C. Besley, M. Olssen, S. Maurer & S. Weber (eds) (2009) Governmentality Studies in Education. Rotterdam: Sense Publishers, 515-526.
 • 16. Fejes, A; Larsson, S; Paldanius, S & Roselius, S. (2009) Livslångt lärande i nöd och lust, in: M. Abrandt-Dahlgren & I. Carlsson (eds) Lärande på vuxnas vis – Vetenskap och beprövad erfarenhet (Lund: Studentlitteratur), 19-42.
 • 15. Ahn, S-ee; Andersson, P; Fejes, A; Flogell, E. & Karlsson, G. (2009) Kunskap – synlig, standardiserad och jämförbar in: M. Abrandt-Dahlgren & I. Carlsson (eds) Lärande på vuxnas vis – Vetenskap och beprövad erfarenhet. Lund: Studentlitteratur, 123-142
 • 14. Fejes, A. & Thornberg, R. (2009) Kvalitativ forskning och kvalitativ analys. In: A. Fejes & R. Thornberg (eds), Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber, 13-37.
 • 13. Bolander, E. & Fejes, A. (2009) Diskursanalys. In: A. Fejes & R. Thornberg (eds), Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber, 81-105.
 • 12. Thornberg, R. & Fejes, A. (2009) Kvalitet och generaliserbarhet i kvalitativa studier. In: A. Fejes & R. Thornberg (eds), Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber, 216-235. 
 • 11. Dahlgren, L-O., Fejes, A., Abrandt Dahlgren, M. & Trowald, N. (2009) Promoting mobility or prohibiting learning? The illusion of comparability through a common grading scale, In: Cackowska, M. (Ed.) Learning in the Academia: Socio-cultural and political perspectives, Gdansk: Gdansk University, 39-51.
 • 10. Fejes, A. & Berglund, G. (2009) Olika perspektiv på anställningsbarhet. In: G. Berglund & A. Fejes (eds), Anställningsbarhet: Perspektiv från utbildning och arbetsliv. Lund: Studentlitteratur, 11-25. 
 • 9. Fejes, A. (2009) Att forma den ansvarsfulla undersköterskan: anställningsbarhet inom omvårdnadssektorn. In: G. Berglund & A. Fejes (eds), Anställningsbarhet: Perspektiv från utbildning och arbetsliv. Lund: Studentlitteratur, 153-167.
 • 8. Nicoll, K. & Fejes, A. (2008) Mobilizing Foucault in studies of lifelong learning, in: A. Fejes & K. Nicoll (eds) Foucault and lifelong learning: Governing the subject (London: Routledge). 
 • 7. Fejes, A. (2008) Historicising the lifelong learner: Governmentality and neoliberal rule, in: A. Fejes & K. Nicoll (eds) Foucault and lifelong learning: Governing the subject (London: Routledge).
 • 6. Fejes, A. & Nicoll, K. (2008) Preface, in: Fejes, A & Nicoll, K (eds.) Foucault and lifelong learning: governing the subject (London: Routledge).
 • 5. Fejes, A. (2007) Skapandet av den ständigt lärande vuxne: livslångt lärande, studievägledning och riskbedömning, in: S. Lövgren & K. Johansson (red.) Viljan att styra: Individ, samhälle och välfärdens styringspraktiker. Lund: Studentlitteratur, 85-104 
 • 4. Fejes, A (2007) Livslångt lärande i Sverige: En teknik för att återskapa det vuxna utbildningsbara subjektet, in: J. Fredriksson & E. Larsson (eds) Att rätt förfoga över tingen: Historiska studier av styrning och maktutövning. Uppsala: Swedish ScienceP
 • 3. Fejes, A & Andersson, P. (2007) Historicising validation: the ‘new’ idea of validation in Sweden and its promise for economic growth, in: R. Rinne, A. Heikkinen & P. Salo, (red.) Adult education – liberty, fraternity, equality? Nordic views on lifelong learning (Turku: Finnish educational research association), p. 161-181.
 • 2. Dahlgren, L-O; Fejes, A; Abrandt Dahlgren, M; & Trowald, N. (2006) Promoting mobility and prohibiting learning: the illusion of comparability through a common grading scale, in: K. Löfgren (ed), ECTS and assessment in higher education. Umeå University.
 • 1. Fejes, A. (2005) The Bologna process: governing higher education in Europe through standardisation. In: T. Halvorsen & A. Nyhagen (eds.) The Bologna process and the shapening of the future knowledge societies. Bergen: University of Bergen, p. 219-231.