Om Bloggen

På bloggen på www.vuxenpedagogik.com reflekterar jag, med utgångspunkt i min kunskap (som forskare) inom det vuxenpedagogiska och bredare utbildningsvetenskapliga området, om frågor som rör vuxenutbildning och folkbildning. Här lyfts kritiska frågor upp, gärna i relation till aktuella händelser och beslut, ibland kombinerat med reflektioner om potentiella “alternativ”. Kommentarer och feedback mottages gärna, via bloggen likväl som via mail.

Följ mig gärna:

på Twitter @AndreasFejes

på facebook www.facebook.com/vuxenpedagogik