Exempel på uppdrag

Jag åtar mig uppdrag inom det vuxenpedagogiska och det bredare utbildningsvetenskapliga området. Exempelvis föreläsningar, workshops, följe-/uppdragsforskning, utvärdering och konsultation. Nedan ges några exempel på tidigare genomförda uppdrag och en lista på tidigare uppdragsgivare.

Föreläsningar

Exempel på tidigare genomförda föreläsningar är: “Vuxenutbildningens och folkbildningens framtidsutmaningar”, “Förutsättningar för vuxnas lärande”, “Didaktik för Vuxna”, “En förändrad vuxenlärarroll”, “Validering av kunskap och kompetens”, “Vuxenutbildning igår, idag och i framtiden”, “Vad har hänt med vuxenutbildningens och folkbildningens medborgerliga och demokratiska uppdrag?”.

Workshops

Exempel på genomförda workshops är “Individanpassad undervisning inom vuxenutbildningen”, och “Validering av kunskap och kompetens”.

Följeforskning

Exempel på genomförd följeforskning är “Validering av vårdbiträdens kunskap och kompetens inom äldreomsorgen”.

Utvärdering

Exempel på tidigare genomförda utvärderingar är “Språkintroduktion på folkhögskola och gymnasieskola”, “Validering inom ramen för Nätverk Sörmland” och “Validering av invandrade akademikers yrkeskompetens”.

Konsultation

Konsultation kan ta sig olika former. Jag har t.ex. skrivit rapport om Kortutbildade och vuxenutbildning inom ramen för Stockholms stads kommission för ett socialt hållbart Stockholm och jag har varit ledamot av Skolhuvudmännens expertgrupp för skolutveckling. Anlitas löpande som expert av Skolverket i frågor som berör vuxenutbildning.

Exempel på uppdragsgivare under mina år inom akademin

Myndigheter: Skolverket, Skolinspektionen, Utbildningsdepartementet, Skolforskningsinstitutet, Integrationsverket, Myndigheten för yrkeshögskolan, Nationellt centrum för flexibelt lärande, Vetenskapsrådet, Länsstyrelsen Östergötland, Universitets- och högskolerådet, Försvarsmakten.

Kommuner: Borås, Eskilstuna, Falkenberg, Gotland, Gävle, Göteborg, Helsingborg, Katrineholm, Kinda, Lidköping, Linköping, Motala, Norrköping, Stockholm, Söderhamn, Södertälje, Trelleborg, Upplands-Bro, Växjö, Örebro.

Regioner/regionala sammanslutningar: ÖSTSAM, Göteborgsregionen, Sörmlandskommunerna, Samordningsförbundet RAR Sörmland, Region Skåne, Vuxenutbildningarna i Skaraborgs län.

Intresseorganisationer: Sveriges kommuner och landsting (SKL), LO, Arbetarrörelsens forskarnätverk, Friskolornas riksförbund, Föreningen vuxenutbildning i samverkan (VIS), Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL), Förbundet folkhögskollärarna, Lärarförbundet.

Folkbildningsorganisationer: Folkbildningsrådet, Studieförbunden, ABF, Folkuniversitetet, Sensus, Studieförbunden Kulturen, SISU, Bildningsförbundet Östergötland, Länsstudieförbundet Sörmland, Marieborgs Folkhögskola, Solviks folkhögskola, Nyköpings folkhögskola, Eslövs folkhögskola, Västerås folkhögskola.

Utbildningsföretag: Lärarfortbildning AB, Prolympia, Skolporten, IFOUS.

Svenska universitet och högskolor: Umeå universitet, Örebro universitet, Stockholms universitet, Göteborgs universitet, Malmö universitet, Uppsala universitet, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Högskolan i Gävle, Högskolan Väst, Mälardalens högskola, Högskolan i Borås, Jönköping University.

Utländska universitet och högskolor: Roskilde university (Danmark), Aalborg university (Danmark), University of Copenhagen (Danmark), Högskolan i Oslo och Akershus (Norge), Leuven University (Belgien), University of Malta (Malta), Monash University (Australien), University of New South Wales (Australien), University of Lower Silesia (Poland).

Internationellt övrigt: EU kommissionen, Forskningsråd i Österrike, Polen och Belgien.