Föreläsningar

Här kan du ta del av några av mina föreläsningar.

Är du fullärd lille vän? Om biblioteken och det livslånga lärandet

Presentation av mitt bidrag till Nationell Bibliotekstrategis omvärldsanalys.

Medborgarskapande, vuxenutbildning och folkbildning i det senkapitalistiska samhället

Här presenterar vi kort innehållet i en bok om medborgarskapande inom och utanför vuxenutbildning och folkbildning som publiceras till våren 2018.

 

 

Medborgerlig bildning i migrationens tidevarv

Föreläsning på Forskartorget på bok och biblioteksmässan 23 september 2016.

 

Vuxenutbildning i migrationens tidevarv: medborgarskapandets paradoxer

Föreläsning vid afkLinköping 30 september 2016. Fokus på hur elever inom komvux förhandlar och positioneras som tillhörandes/inte tillhörandes samhällsgemenskapen.

Vuxenutbildningens mening och innehåll – igår, idag och i framtiden

Föreläsning vid Nationellt centrum för svenska som andra språks symposium, 2015. Detta klipp är den del av föreläsningen som fokuserar på hur elever inom vuxenutbildningen skapas genom elevers, lärares och policies berättelser om vuxenutbildningen.

Vuxenpedagogik som forskningsfält – Trender och tendenser

Min installationsföreläsning som professor i vuxenpedagogik vid Linköpings universitet från 20 maj 2015. (Tjänsten tillträddes 1 oktober 2012)

Folkbildning med asylsökande

Inledningsanförande (ca 15 minuter) vid Folkbildningsrådets seminarium i Almedalen 4 juli, 2016.

 

Med vilka metoder bygger ABF framtidens samhälle

Panelsamtal vid ABFs konferens Ordet Fritt i Göteborg, 27 maj 2016

Folkbildningens framtidsfrågor

Panelsamtal i Almedalen den 4 juli, organiserat av Folkuniversitetet och Bilda.

http://bambuser.com/v/6349519

Livslångt lärande och det bekännande samhället – att skapa medborgare

Föreläsning vid ENCELL, högskolan Jönköping, 2012

Styrning i organisationer

Föreläsning vid Umeå universitet med fokus på frågor om styrning inom äldreomsorgen, från 2011. Klicka här!