individualism

now browsing by tag

 
 

Workshop om individanpassning

I januari höll jag i workshop om individanpassning inom vuxenutbildningen för rektorer, lärare och vägledare inom vuxenutbildningen och SFI i Stockholm stad. Vuxenutbildningens starka fokus på individanpassning ställer stora krav på, inte minst, vad vi menar med just individanpassning. Risken är att individanpassning blir detsamma som individualisering och individualism, snarare än ett redskap med fokus på lärande.